Umożliwiamy polskim Darczyńcom wspieranie finansowe i materialne konkretnym – wybranym dzieciom

Pomocą objęte są dzieci w szczególnie trudnej sytuacji losowej i rodzinnej.

Wśród naszych podopiecznych są dzieci, które po śmierci ojca wychowuje sama matka. Są dzieci, których ojciec odszedł od matki pozostawiając ją z dzieckiem. Wreszcie są dzieci, które wychowywane są przez babcie i ciotki. Ich rodzice albo nie żyją albo skomplikowana sytuacja materialna zmusiła ich do pozostawienia dziecka pod opieką bliższej lub dalszej rodziny. Wszystkich łączy jedno. Są w trudnej sytuacji socjalnej i materialnej.

Gdyby nie nasze wsparcie pomoc ich edukacja mogłaby się zakończyć przedwcześnie

Z rodzinami mamy osobisty kontakt i doskonale znamy ich sytuację. Dzieci objęte taką pomocą jedzą w szkole dwa posiłki. Kupujemy im też rzeczy niezbędne do szkoły, takie jak mundurek szkolny, zeszyty i przybory szkolne, plecak szkolny, strój na zajęcia sportowe.

Osoba, która chce wspierać konkretne dziecko, sponsoruje te wydatki: 68 złotych miesięcznie na wyżywienie, dodatkowo raz w roku wyprawka szkolna oraz prezent na Święta
  • Obecnie kosz wyprawki dla ucznia szkoły podstawowej około 130 złotych (płatność raz w roku, we wrześniu lub październiku)
  • Dla ucznia szkoły średniej to 150 złotych (płatność raz w roku, we wrześniu lub październiku)
  • Świąteczny prezent 50 złotych (płatność raz w roku w grudniu)
Jeżeli chcesz poznać konkretne dziecko i jego historię zgłoś się do nas. Być może okaże się, że to właśnie Ty zostaniesz jego darczyńcą.

Dzięki Tobie kolejne dziecko w Afryce będzie miało możliwość nauki i przygotowania się do niełatwego życia w wymagającym świecie w przyszłości.

Pomóż jednorazowo, wesprzyj dowolnego ucznia, wybierz kwotę wsparcia i cel:

3

dzienny koszt wsparcia jednego ucznia (dwa szkolne posiłki)

wybierz ilość:

68

to miesięczny koszt wsparcia wybranego ucznia

wybierz ilość:

130

to koszt wyprawki dla ucznia szkoły podstawowej

wybierz ilość:

150

to koszt wyprawki dla ucznia szkoły średniej

wybierz ilość:

Edukacja szkolna nie może być dostępnym dla wybranych luksusem! 

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna i obowiązkowa. Pomimo to, zdarza się, że z powodów finansowych uczniowie przestają chodzić do szkoły. Nie mają pieniędzy na zeszyt, na szkolne ubranie, na dzienniczek szkolny, na śniadanie i na inne „drobne” ale niezbędne wydatki. 

Znając tę sytuację wiemy, że tym dzieciom można pomóc. 

Dzięki zapewnieniu dzieciom z rodzin szczególnie dotkniętych ubóstwem drobnego posiłku w szkole, zmobilizujemy ich rodziny do tego, aby dzieci rzeczywiście chodziły do szkoły. Po drugie dzieci będą chętniej chodziły do szkoły bo będą wiedziały, że właśnie w szkole będą mogły coś zjeść. Po trzecie, powinny uzyskiwać lepsze wyniki w nauce. 

Z pełnym brzuszkiem nauka jest bardziej efektywna i sprawia więcej radości.

Dyrektorzy szkół mają doskonałą orientację w sytuacji. Są w stanie wskazać uczniów, którzy nie dostają niczego z domu i nie mogą liczyć na pomoc innych krewnych. Są w trudnej sytuacji, często sieroty lub półsieroty. Często mieszkają u dalszej rodziny lub krewnych.

Fundacja EDU Afryka sprawuje bezpośrednią opiekę nad szkołami, w których prowadzone jest dożywianie uczniów. Ani uczniowie, ani dyrektorzy szkół nie dostają pieniędzy do ręki. Rozliczamy się bezpośrednio z paniami, które przygotowują i sprzedają posiłki. Przy współpracy z Dyrektorami wsi oraz komitetem rodziców działającym przy danej szkole, identyfikujemy dzieci i rodziny, które wymagają naszego wsparcia.

Dziecko w szkole nie może być głodne!