Fundusz Stypendialny im Elżbiety służy finansowaniu edukacji ponadpodstawowej uzdolnionych dzieci z Beninu i Togo

Bez wsparcia, ich rodziny nie są w stanie podołać wydatkom z tym związanym, przez co uczniowie zamiast uczyć podejmują pracę bez możliwości zdobycia wykształcenia.

Dzięki Funduszowi Stypendialnemu opłacamy czesne za naukę w szkołach średnich (w gimnazjach i liceach), pobyt w internacie, utrzymanie poza miejscem zamieszkania. Finansujemy też naukę na wyższych uczelniach.

50

to koszt rocznego czesnego za naukę w gimnazjum dla dziewczynek  

wybierz ilość:

135

to koszt rocznego czesnego za naukę w gimnazjum dla chłopców

wybierz ilość:

135

roczne czesne za naukę w liceum dla dziewczynek i dla chłopców

wybierz ilość:

150

to koszt miesięcznego utrzymania ucznia w publicznej szkole średniej

wybierz ilość:

300

to miesięczny koszt utrzymania w szkole z internatem

wybierz ilość:

1200

to koszt czesnego za rok nauki w prywatnej szkole średniej

wybierz ilość: