Stworzyliśmy trzy przyszkolne świetlice, w których dzieci bawiąc się i tworząc rozwijają kompetencje i dyspozycje, które ułatwiają im naukę szkolną

Aktywność ta stanowi uzupełnienie tego, czego nie zapewnia tutejsza szkoła. Dzięki zajęciom w świetlicy lepiej się poznajemy. Zaczynamy sobie ufać. Tworzy się poczucie więzi. Tworzy się prawdziwa, pełna wzajemnego szacunku relacja.

Dzieci wiedzą, że są dla nas ważne – wiedzą, że nam na nich autentycznie zależy, dzięki temu, w sytuacjach kryzysowych łatwiej jest się z nimi porozumieć

Łatwiej jest nam interweniować. Mam na myśli takie sytuacje jak opuszanie zajęć szkolnych. Całkowite opuszczenie szkoły. Zaniedbywanie obowiązków szkolnych. Zaległości w nauce. Problemy wychowawcze.

Opierając się na tej relacji zaufania i szacunku, możemy w sposób bardziej skuteczny dotrzeć do prawdziwych motywów dziecka z problemami. Możemy w sposób bardziej skuteczny interweniować. Możemy w skuteczny sposób mu pomóc a nawet uratować.

Ogromy nacisk kładziemy na budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości

Organizujemy wystawy, zarówno tutaj, w Beninie, jak też w Polsce, uczestniczymy w wystawach organizowanych w naszej najbliższej okolicy. To bardzo utwierdza dzieci w tym, że robią wspaniałe rzeczy, że są wyjątkowe i wspaniałe. Dzieci doświadczają, że ich twórczość ma wartość poza świetlicą, poza szkołą.

Wierzymy, że dzięki temu pełniej rozwijają swoje możliwości i mają więcej siły aby walczyć o swoje dobre miejsce społeczności. Działalność plastyczna w istotny sposób wypływa na postawy.

Aktywność twórcza i towarzyszące jej emocje są ważniejsze niż walory plastyczne i artystyczne powstających prac. Można powiedzieć, że prace te przepiękne, ale i te zaledwie piękne, czy pozornie niedoskonałe, są zaledwie efektem ubocznym działalności twórczej dzieci.

Dzieci czują się doceniane:
  • Zaczynają w siebie wierzyć.
  • Zaczynają czuć swoją wartość.
  • Wiara w siebie daje im odwagę do wychodzenia poza schematy.
  • Uczą się współpracy.
  • Uczą się otwartości i tolerancji dla różnych pomysłów i koncepcji. Przecież obserwują prace innych dzieci.

Najważniejsze jest to, że dzieci mają możliwość w nieskrępowany i twórczy sposób wyrazić się.

Aktywność, możliwość wyrażania siebie i towarzyszące temu emocje – to wartości nadrzędne, na nich koncentrujemy się w naszej działalności

Odchodzimy od pomocowości ograniczającej się do tego, aby nakarmić i zapewnić dostęp do edukacji. Idziemy dalej. Wchodzimy głębiej.

  • Ludzie – dzieci, potrzebują więcej niż tylko tego, aby nie być głodnym. To za mało!!!
  • Ludzie potrzebują w życiu sensu!
  • Ludzie potrzebują czuć się ważni i doceniani!
Nasze dzieci również!

Jak mówił Janusz Korczak:

„Nie ma dzieci. Są ludzie.”

Nie chcemy pokazywać tylko dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Nie chcemy obdzierać ich z godności. Nie chcemy sprowadzać do roli atrakcyjnego, bo egzotycznego podmiotu oczekującego na pomoc.

Chcemy pokazywać dzieci twórcze, odkrywające swoje pasje. Dzieci, które potrafią zapalić w sobie ogień, który da im siłę do walki o swoje miejsce w świecie.

Dzieci, które mają coś do zaoferowania światu.

15

to koszt zakupu pudełka farb do świetlicy  

wybierz ilość:

24

to koszt ryzy papieru (w miesiącu wykorzystamy 4-6)  

wybierz ilość:

120

to koszt zakupu materiałów plastycznych do świetlicy  

wybierz ilość:

125

to miesięczny koszt utrzymania świetlicy szkolnej

wybierz ilość: