Wesprzyj koszt czesnego za rok nauki w publicznej szkole średniej

135 zł

Fundusz stypendialny

Darowizna 135 zł (czesne za rok w szkole publicznej)

135,00 

Pomnóż darowiznę, wpisz liczbę: