Fundacja Edukacja dla Rozwoju EDU AFRYKA

Działając dzisiaj zmieniamy przyszłość. Nawet najmniejsza pomoc ma ogromną wartość

Przyszkolne Kluby  „KOLOROWA SZKOŁA”

 

 

„KOLOROWA SZKOŁA” to odkrywanie bogatego świata zamkniętego w książkach, rozwój kreatywności i poczucia własnej wartości poprzez samodzielne tworzenie dzieł plastycznych. Czytamy i rysujemy. To zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych i przygotowanych przez nas emerytowanych nauczycieli. Obejmują program „LUBIMY RYSOWAĆ" i „LUBIMY CZYTAĆ".

 

„LUBIMY RYSOWAĆ"

Czy widziałeś w Polsce dziecko, które NIE UMIE RYSOWAĆ. Myślę, że nie.

Tutaj dzieci rysowanie zaczynają w szkole. Najpierw na czarnych tabliczkach kredą, potem w zeszytach. Zazwyczaj to rysunki przedstawiające konkretny przedmiot, powiązane z zagadnieniami omawianymi na lekcji. Uczniowie rysują to, co jest przewidziane w programie. Nie ma rysowania na temat. Jest rysowanie czegoś konkretnego. Dzieci otrzymują zadanie do narysowania. Zadanie! Zadanie, nad którym pracują! Nie jest to traktowane w kategoriach nieskrępowanej dziecięcej ekspresji. Słyszą wtedy: „Narysuj rybę” , „Narysuj kosz z pomidorami” , „Narysuj dom”, „Narysuj motykę”.  Nauczyciel podpowiada jak daną rzecz można przedstawić lepiej, tak, aby bardziej przypominała realny przedmiot. Dzieci uczą się schematów. Schematy te są chętnie powielane. Nie pracuje się kolorem. Kolor liczy się o tyle, o ile wiernie oddaje rzeczywistość. Niebieskie niebo jest niebieskie. Pień drzewa jest brązowy. Liście są zielone. Wszystko jest z góry określone. Nie ma miejsca na swobodę wyrazu. Gdy się pojawia i odbiega od przyjętych schematów spotyka się z krytyką. Rysowanie to nauka. Rysowanie to zadania w szkole. W takich warunkach dzieci szybko doświadczają, że rysowanie to coś trudnego i nie każdy może rysować.

  

 

A przecież dobrze wiemy, że każde dziecko pięknie rysuje. W Afryce też. Wystarczy dzieciom dać kartkę, kolorowe kredki i zachętę aby sobie porysowały. Dowolnie. Bez ograniczeń. Powstają wtedy piękne dzieła. Na twarzach pojawia się zadowolenie. To wspaniałe uczucie być niezależnym twórcą i zrobić coś samodzielnie i po swojemu od początku do końca. 

 

„KOLOROWA SZKOŁA” wraz z akcją „LUBIMY RYSOWAĆ”uwalnia dzieci od schematyczności. Pozwala im na rozwój wyobraźni. Dzieci rysują jak chcą. Zachęcamy do swobodnej ekspresji. Nie używamy słów: nauka, praca, zadanie. Mówimy zabawa, rysowanie, robienie, przedstawianie. Radosna zabawa kolorami to jest to czym się zajmujemy.

 

  

Dzieci tworzą małe dzieła sztuki. Czują się kimś wyjątkowym bo tworzą coś pięknego. Nikt ich nie krytykuje. Wręcz przeciwnie są zachęcane do swobodnej rysunkowej wypowiedzi. Doświadczają, że coś w pełni zależy od nich. Od początku do końca. To mali twórcy decydują co przedstawią i w jaki sposób. Sami nadają swojemu rysunkowemu światu kształty i kolory. Rysują tak jak lubią. Robiąc coś samodzielnie mają poczucie satysfakcji i spełnienia.

Każdy jest doceniany. Każdy ma poczucie tworzenia czegoś szczególnego, czegoś bardzo osobistego. Żaden rysunek nie jest krytykowany. Szanujemy widzenie świata prezentowane przez dzieci.

Naszym podopiecznym bardzo potrzeba poczucia, że są w czymś dobrzy. Czują się doceniani.

Ma to również ogromny wpływ na poczucie własnej wartości. Dziecko doświadcza tego, że coś potrafi zrobić samodzielnie od początku do końca. Nikt tego nie krytykuje. Jest chwalone za indywidualność i swobodę wyrazu plastycznego.

 

 

„LUBIMY CZYTAĆ” 

„KOLOROWA SZKOŁA” to również kontakt z książką – inną niż podręcznik szkolny. 

Polskim dzieciom książeczki towarzyszą od wczesnego dzieciństwa. Tutaj książeczki pojawiają się w szkole i są to głównie podręczniki i zeszyty do ćwiczeń przewidziane programem nauczania. Dzieci nie bardzo lubią książki. Kojarzą im się z czymś trudnym. Z czymś wykorzystywanym wyłącznie do nauki szkolnej. W dodatku w języku, którego dopiero się uczą. Cała komunikacja dziecka odbywa się w języku lokalnym. Na ogół dzieci uczą się języka urzędowego dopiero gdy idą do szkoły (angielskiego w Ghanie, francuskiego w Togo i Beninie). W takim języku są też wszystkie książki i podręczniki.

Postanowiliśmy przybliżyć dzieciom świat zaklęty w książeczkach. W „Kolorowej szkole” czytamy książki na głos, potem je ilustrujemy. Czasami zastanawiamy się, jakie będą dalsze losy bohaterów. Doskonale się przy tym bawimy. Najważniejsze jest jednak to, że książka przestaje nam się kojarzyć wyłącznie z podręcznikiem. Odkrywamy, że książka może być fascynująca a fabuła wciągająca. Odkrywamy, że książki są fajne i lubimy je czytać. Po prostu "LUBIMY CZYTAĆ".

Mamy nadzieję, że akcja „Kolorowa Szkoła” z czasem będzie obejmowała kolejne szkoły.

 

 

 

Realizacja działań „Kolorowej szkoły” wiąże się z wydatkami. Zajęcia odbywają się przynajmniej raz w tygodniu. Z pieniędzy tych pokrywamy koszty dojazdu nauczyciela do szkoły, jego symboliczne wynagrodzenie. Ze względów na panujące obyczaje nie możemy nauczycielowi za tę prace nie płacić. Dlatego przynajmniej symboliczne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów transportu są konieczne. Kredki otrzymujemy od naszych Darczyńców. Papier i inne materiały (takie jak klej czy sznurek) kupujemy sami.

Zapraszamy do wspierania naszego projektu. Miesięczne utrzymanie jednej „Kolorowej szkoły” to 120 złotych. Ważne są wpłaty nawet najdrobniejsze. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać się jak inne dzieci, w sposób twórczy i inspirujący.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto fundacji. Dane znajdują się w zakładce "Finansowanie"

Dokonane wpłaty można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Zachęcamy do ustawienia zlecenia stałego.

Pozwoli to na zapewnienie ciągłości w naszej akcji.

W przelewie prosimy o wpisanie "cele statutowe"